Steve sits down with Matt from Quartermaster Logistics to discuss the prices of shipping board games. Hope you found this information interesting.

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCrOtGhui_jdLdoQNI7PU4Pg

YouTube(streamed) - https://www.youtube.com/c/OneStopCoopShopStreamed

Podcast - https://soundcloud.com/onestopcoopshop

Discord - https://discord.gg/p4jX8AF

Facebook - www.facebook.com/onestopcoopshop

Donate to One Stop Co-op Shop - https://www.patreon.com/onestop

Email - [email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Peter Gousis, Michael Kelley, Steve Kingsley. Innehållet i podden är skapat av Peter Gousis, Michael Kelley, Steve Kingsley och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.