Il Podino
Avs 34: Cotoletta di maiale - en tyskspråkig italienare.
Avsnitt

Avs 34: Cotoletta di maiale - en tyskspråkig italienare.

Anders svänger ihop en milanesisk kotlett medan Jonas förirrar sig in i det habsburgska kejsardömet.