Seniorpodden
Avsnitt 19 - med Anna Eriksson om valenkäten: Pensionärsskatten ska bort!
Avsnitt

Avsnitt 19 - med Anna Eriksson om valenkäten: Pensionärsskatten ska bort!

I SPF Seniorernas valenkät till riksdagspartierna vill i stort sett alla partier att den så kallade pensionärsskatten ska tas bort. Att det nuvarande pensionssystemet behöver förändras är en annan fråga som flera partier är överens om. Reavinstskatten vid försäljning av bostäder är en annan fråga som tas upp.