Russell Brand on Radio X Podcast

This week, Russell chatted to Mark Sargent and he reckons the world is flat. Then Russell started talking about an emery board again! Plus, Matt doesn't think Russell would be very good at living on the streets.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Radio X. Innehållet i podden är skapat av Radio X och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.