According to Forrester Research's Future of IT 2018 report, 50% of all digital transformations fail. With success being no more reliable than a coin flip, why even bother to undergo this process?

Greg Kintzele, principal of business strategy for digital transformation at Catalyte, explains why transforming isn't optional and how to ensure that your organization falls on the right side of the 50/50 digital transformation divide.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Catalyte. Innehållet i podden är skapat av Catalyte och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.