Förhandlarna
Förhandlarna - Legitimation för undersköterskor
Avsnitt

Förhandlarna - Legitimation för undersköterskor

Lenita Granlund och Emma Ölmebäck går igenom legitimation för undersköterskor. De besvarar de vanligaste frågorna och går på djupet med vad det innebär att införa en legitimation.