Crank Playthings 215 00:00 - Wired - Teen Haters 12:55 - It's Really Over, Isn't It? - William Ayrey 25:07 - bodies in time - Rei Compact 37:22 - Waves - liroca 51:02 - Your Black Tactical Gloves - Ritual Heaps New Zealand Music Month 8K.NZ

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör James E Robinson. Innehållet i podden är skapat av James E Robinson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.