Crank Playthings 222 00:00 - The Devil You Know (Case File Three) - Gypsy & Federico Balducci 26:53 - Extra virgin 4c - Electric Jam Lab 50:28 - Hyper Tension (I) - Cabral / Maerbach 8K.NZ

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör James E Robinson. Innehållet i podden är skapat av James E Robinson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.