Vi återvänder till bekanta spår och möter en gäst med fokus på digitaliseringens möjligheter. Hur skapas en datadriven järnväg, vilka är möjligheterna och utmaningarna? Anders Aabakken är mannen som lotsar oss genom digitala spår som handlar om vinster och utmaningar med att få järnvägen att bli en mer datadriven verksamhet. Vad är det för data som i så fall är intressant, hur generösa är vi inom branschen att dela med oss av data och vad är innebörden av obrutna länkkedjor över ti

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Trafikverket. Innehållet i podden är skapat av Trafikverket och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.