Arbetarlitteratur

Arbetsplatshumorn är i många fall nödvändig för att utstå vardagen. Men vad kännetecknar arbetsplatshumorn och hur skriver man humoristiskt om arbete?