Dear listeners our local investigator has a short story for you. This story comes from the Pacific North West.

Originally aired in PNWeird.

A short story written by @ZTh3T3ch follow him on Instagram.

Notalone.evergreenhustle.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Not Alone: The Last Frequency. Innehållet i podden är skapat av Not Alone: The Last Frequency och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.