Brave early adopters are the hallmark of an innovation set to create immense human value. In this story, the innovation is cutting-edge technology for interfacing with the nervous system, and the brave early adopter is Ian Burkhart.

Ian, a young man...

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Loup Ventures. Innehållet i podden är skapat av Loup Ventures och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.