Our guest this week is Dr. Mike Dow, author of the book Your Subconscious Brain Can Change Your Life. We talk about the importance of unlocking your subconscious brain, and how that can heal trauma and unlock potential.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör John Tesh. Innehållet i podden är skapat av John Tesh och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.