De begrepp vi använder i dagligt tal och även i vår yrkesverksamhet representerar så mycket mer än bara ren fakta. Vi associerar och tolkar på olika sätt utifrån förståelse och tidigare erfarenheter. Vissa begrepp kan vara svårare att tolka än andra. Ibland kanske vi menar olika men säger samma sak, ibland kanske vi menar samma sak men uttrycker det olika.

I det här avsnittet pratar vi om vikten av att faktiskt samtala om hur vi förstår de begrepp vi använder i vår verksamhet. Kanske är det viktigaste att vi är medvetna om att vi inte alltid tänker likadant, och att denna förståelse för varandras olikheter kan hjälpa oss att ändå dra åt samma håll.

I avsnittet så samtalar vi om några begrepp som ibland tolkas olika. Det finns givetvis fler sådana begrepp än de vi ger exempel på här. Syftet med avsnittet är inte att berätta vilken den rätta tolkningen är, utan främst att lyfta vikten av dialogen kring begrepps betydelse.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Daniel och Daniel. Innehållet i podden är skapat av Daniel och Daniel och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.