Jag vill vara en lärare som...

Är forskning viktigt, eller klarar man sig utan den? Går det att utvecklas utifrån bara sunt förnuft, eller behövs olika utmanande infallsvinklar och ny kunskap? Gör forskning nytta för undervisningen i skolan, går det ens att bevisa teser med evidens?

I avsnittet diskuterar vi hur man på olika sätt kan förhålla sig till forskning som rör skolan och pedagogiken, och på vilket sätt detta kan hjälpa oss i vårt uppdrag. Vi målar upp bilden av några olika förhållningssätt gentemot forskning, och samtalar kring några olika fällor det lätt går att hamna i.

Vi försöker också ge oss på att presentera vad vi tror är ett sunt sätt att förhålla sig till forskning och till sin egen utveckling som lärare, pedagog och ledare.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Daniel och Daniel. Innehållet i podden är skapat av Daniel och Daniel och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.