Jag vill vara en lärare som...

För att utvecklas behöver vi veta vad vi ska fokusera på, och för att veta vad vi ska fokusera på behöver vi utvärdera det vi gjort. Detta gäller på många områden, även skolans. Ofta utvärderas elever på olika sätt, det här avsnittet handlar dock om att som lärare utvärdera min egen insats i lärandeprocessen.

För att utveckling ska bli fruktbar behöver den vara sund på så sätt att vi inte vill hamna i ytterligheter av tolkningar när det gäller min egen insats.

Vi lägger i samtalet fokus på VAD det är vi skulle kunna utvärdera och i vilka sammanhang detta kan ske. Vi påpekar att det finns en poäng med att göra detta på egen hand, att inbjuda elever i processen samt att göra det tillsammans med kollegor.

Vi rör oss i skolan värld i vårt samtal, men det finns många beröringspunkter för den som syssla med ledarskap i andra sammanhang, till exempel som förälder eller ledare.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Daniel och Daniel. Innehållet i podden är skapat av Daniel och Daniel och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.