Jag vill vara en lärare som...

"Det sätt du ser på mig vill jag också skall vara mitt sätt att se på mig själv".

Detta avsnitt handlar om mötet som sker i lärandet, mötet mellan lärare och elev, ledare eller barn eller varför inte förälder och barn. I alla lärandesituationer finns ett möte, och vi pratar om saker som vi funnit viktiga att tänka på för att detta mötet ska bli fruktbart.

Vi pratar om vikten av att bli sedd, hur bemötandet i lärandesituationen kan vara avgörande, om betydelsen av att skapa en jag-du-relation och hur viktigt det kan vara att lära känna eleven.

Vi samtalar om effekten av ett konstruktivt möte.

Vidare pratar vi om att vara professionella i detta möte och denna relation, att det är jag som lärare som måste ha en vilja att se och förstå och att det är viktigt att se barnet i sitt sammanhang. Mötet vi pratar om är asymmetriskt, och då är ett etiskt förhållningssätt av största vikt. Därför behandlar vi i vårt samtal hur vi vill och tror att vi kan utvecklas i detta, att möta eleven för att möjliggöra lärande och utveckling.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Daniel och Daniel. Innehållet i podden är skapat av Daniel och Daniel och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.