Jag vill vara en lärare som...

I detta avsnitt har vi samtalat med Ida Necovski, en av våra specialpedagoger. Vi arbetar tillsammans med henne och har blivit nyfikna och peppade av hennes tankar.

Samtalet kretsar mycket kring möjligheten att göra extra anpassningar greppbara och något som blir en naturlig del av det som sker i klassrummet. Vi tar upp elevhälsomötet, EHM, och vilken betydelse det har för kartläggning och för att förstå hur vi kan gå vidare och för att förstå vad vi kan påverka. Vi pratar om att få rätt perspektiv på svårigheter, och vilken betydelse kontext och miljö har.

Förhållningssätt i stället för anpassningar, att gå från kategoriskt tänk till ett relationellt, samt vad ett salutogent förhållningssätt innebär är andra saker vi tar upp.

Mot slutet av avsnittet några saker att tänka på för att få till en undervisning som passar många.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Daniel och Daniel. Innehållet i podden är skapat av Daniel och Daniel och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.