Jag vill vara en lärare som...

I det här avsnittet pratar vi om studiero, och sambandet mellan studiero och lärande. Vi utgår från skolinspektionens publikation "Skolans arbete för att främja studiero" som finns att läsa på skolverkets lärportal under fliken "Främja likabehandling".

Efter att definierat begreppet "studiero" går vi igenom innehållet i rapporten:

-Goda förutsättningar för att skapa studiero, såsom väl planerad undervisning, struktur och kvalité, variation i undervisningen samt att läraren tar ansvar.

-När det inte fungerar så bra med studiero, där både lärarstöd, innehåll samt brist på ramar och struktur tas upp som exempel.

-Rektors roll och ansvar när det gäller styrning och uppföljning, och konstaterar att rektor tillskrivs stort ansvar för att det ska finnas förutsättningar för studiero.

Efter detta diskuterar vi resultatet i rapporten, och kommer bland annat fram till att läraren är viktig, samt att det finns ett tydligt samband mellan studiero och lärande. Det behövs ordning, både i klassrummet och i huvudet på eleverna.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Daniel och Daniel. Innehållet i podden är skapat av Daniel och Daniel och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.