ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို မည်သူရေးသားခဲ့သနည်း
Avsnitt

ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို မည်သူရေးသားခဲ့သနည်း

နိဒါန်း။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းရေးသူကို အတိအကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိ။ အစဉ်အလာအရ ကျမ်းရေးသူကို မောရှေဟု သတ်မှတ်ခံယူ ထားကြသည်။ ထိုသို့ဆိုသော်လည်း မောရှေသည် စာရေးသူ မဟုတ်ဟု လုံးဝငြင်းပယ် စရာလည်း အကြောင်းမရှိ။ ရက်စွဲ။ မည်သည့်အချိန်၌ရေးသားကြောင်းဖော်ပြမထားပါ။ သို့သော် မောရှေသည် မိမိလူမျိုးတော် များကို အီဂျစ်ပြည်မှ ထုတ်ဆောင်ခြင်းနှင့် သူ၏သေခြင်းကိုကြည့်ပြီး ဘီစီ ၁၄၄၀ နှင့် ၁၄၀ဝ အကြားဟု ပေါ်လွင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ကျမ်းတစ်ခုလုံး၏ “ပျိုးပင်ပေါက်”အဖြစ်လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ နှုတ်ကပတ်တော် တစ်ခုလုံး၏ ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာတို့သည် ကမ္ဘာကျမ်းကိုသာအခြေတည် အစပျိုးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူသား ကျဆင်းခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည် (က၊ ၃:၁၅)။ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး မြင်တွေ့နိုင်သည်မှာ “ဖန်ဆင်းခြင်း၊ အပြစ်အကျိုးဆက်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊   ရွေးနှုတ်ခြင်း၊  လူသားတို့၏ အနာဂါတ်ကြမ္မာ၊ အပြစ် စီရင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတရား၊ ဘုရားသခင်၏အခွင့်အာဏာနှင့် [...]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Myanmar Bible .Net. Innehållet i podden är skapat av Myanmar Bible .Net och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.