På djupet – en podd från Socialstyrelsen

Omkring 800 000 personer i Sverige har astma och 400 000-700 000 personer KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer till följd av KOL och dödligheten ökar, i synnerhet bland kvinnor. Därför tog Socialstyrelsen år 2015 fram nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Utvärderingen tre år senare visar att få verksamheter följer rekommendationerna. Lyssna på Ann Ekberg-Jansson docent Sahlgrenska akademien och överläkare samt registerhållare Luftvägsregistret och Christina Boman på Soci

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Socialstyrelsen. Innehållet i podden är skapat av Socialstyrelsen och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.