Aaron & Liz descend deep into the mouth of madness for Fantasy Flight's new third edition of their mainstay tabletop game Arkham Horror! Will this new game evoke strong feelings of insanity? Or will Cthulhu finally take hold and render them asunder? Well, it's a podcast so you'll need to listen to it to find out. We won't give you the answers here.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör VStheUNIVERSE. Innehållet i podden är skapat av VStheUNIVERSE och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.