Journal of Hand Surgery

Dr. Graham interviews Dr. David Ring about his article "Borderline Nerve Conduction Velocities for Median Neuropathy at the Carpal Tunnel", which appears in the May 2020 issue of the Journal of Hand Surgery

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Various. Innehållet i podden är skapat av Various och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.