Diana Briscoe talks about cold wax painting and experimenting with many different art supplies.

https://www.instagram.com/dianabriscoeart/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Art Supply Posse. Innehållet i podden är skapat av Art Supply Posse och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.