Denise Smith and Nicky Normandale tell us about their current top three art supplies. Contact us if you want to tell us about your top three art supplies.

Nicky Normandale is on Instagram as @miss_nicky_creates.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Art Supply Posse. Innehållet i podden är skapat av Art Supply Posse och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.