Skole- og barnehage: #8 -  Barn som bruker vold i skolen - hva er løsningen
Avsnitt

Skole- og barnehage: #8 - Barn som bruker vold i skolen - hva er løsningen

Opptak av webinar 2021-03-01 fra Manifests skole- og barnehageprosjekt.

En rapport fra 2019 viser at antall vold- og trusselhendelser i Osloskolen har økt betraktelig.

Et forslag fra politisk hold er å nekte barna som bruker vold tilgang til skolen, for å ivareta lærere og elevers sikkerhet. Må det sterkere lut til? Eller er det heller andre grep vi bør ta i møte med disse barna?

Dette diskuterer Palma Kleppe og Stine Hjerpbakk i Manifest Tankesmie med Ulf Rikter-Svendsen, virksomhetsleder for Robust og Erling Fidjestøl, familieterapeut i Robust.

Robust er Kirkens Bymisjons forebyggende tilbud til barn og unge i skolealder og deres familier som strever med konflikter, bekymringer eller problemer av ulik art.

I STUDIO:

Palma Kleppe, utreder Manifest

Stine Hjerpbakk, utreder Manifest

GJEST:

Ulf Rikter-Svendsen, Kirkens Bymisjon

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Manifest. Innehållet i podden är skapat av Manifest och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.