Utrikeshandelspodden
Problemlösaren i den polska skärgården eller Så funkar SOLVIT- den inre marknadens väktare
Avsnitt

Problemlösaren i den polska skärgården eller Så funkar SOLVIT- den inre marknadens väktare

Om att navigera både till sjöss och i myndighetsvärlden på den inre marknaden. Men också om byråkraten som blåslampa och den inre marknadens väktare. Med entreprenören Anders Bergström och

Lena Nordquist, utredare och samordnare för Sveriges Solvitcenter. Samtalsledare: Alexandra Hernadi, kommunikationsansvarig Kommerskollegium.