On today’s episode of So to Speak: The Free Speech Podcast, we are joined by lawyer and writer Eric Berkowitz to discuss his fascinating new book, “Dangerous Ideas: A Brief History of Censorship in the West, from the Ancients to Fake News.” 

Berkowitz’s “Dangerous Ideas” is a comprehensive and insightful adventure through time to examine censorship’s origins and trends.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör FIRE. Innehållet i podden är skapat av FIRE och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.