Vi fortsätter granskningen av MUCF:s (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor) arbete. Bilden av en myndighet som helt tycks sakna kompetens att göra vederhäftiga utredningar blir allt tydligare.

Vi letar vidare i MUCF:s produktion och finner bl.a. att:

- Förslag från den undermåliga utredningen "Fokus 20 - det blir bara värre om jag berättar" har redan inkorporerats i arbetsdepartementets policydokument "Handlingsplan för HBTQI-personers lika rättigheter och möjligheter." (Publicerad 2021-01-21.)

- Att det undermåliga undersökningarna som låg till grund för Fokus 20 även legat till grund för en annan MUCF-produkt: "Unga HBTQ-personer om sina levnadsvillkor." (Publicerad 2019-12-23.)

Frågor vi ställer oss:

- Hur mycket kan man klämma ur en bajskorv?

- Hur undermåligt får en myndighets utredningar vara innan man inte litar på deras handlingsplaner?

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör 50 meter från byggnaden. Innehållet i podden är skapat av 50 meter från byggnaden och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.