I avsnitt #31 fortsätter vi bevaka samhällspåverkande pseudovetenskap från AllBright. Vi utvärderar och avfärdar den nyss släppta "rapporten" Tech lever grabbmyten. En rapport om jämställdheten i techbranschen utifrån en titt på några av de största techbolagen. "Rapportens" slutsatser rapporterades flitigt och okritiskt i media (SVT, SR, TV4, DN, SVD etc.). Ett antal fatala problem belyses (om dock inte alla) och på vägen tar vi också upp tidigare "rapporter" från AllBright samt Claes Hembergs roll, mål och kompetens.

Saker som berörs:

- Den vetenskapliga trippelbajskorven i samhällsvetenskapen.

- Egen upplevda upplevelser.

- Cykelreparationer.

Frågor som ställs:

- Vilken metod har AllBright använt?

- Vilka frågor har AllBright ställt?

- Hur sprider man en enkät för att maximera snedvridning av urval?

- Ger "ett trettiotal" intervjuer respektive 219 enkätsvar tillräckligt underlag att generalisera till population?

- Har AllBright underlag att hävda saker om alla i populationen?

- Är Claes Hembergs hela karriär en chimär?

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör 50 meter från byggnaden. Innehållet i podden är skapat av 50 meter från byggnaden och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.