I detta, på många sätt okonventionella, avsnitt gör vi bokslut i vår orala triptyk kring stiftelsen AllBrights rapport "Vetenskapsmannen, inte kvinnan."

Vi redovisar vårt fortsatta grävande såväl vad gäller Amanda Lundetegs framträdande i Fri tanke pod (ett framträdande som präglades av total brist av kritiska frågor), som Allbrightrapportens förhållande till våra Universitetoch Högskolor - såväl sanningshalten i Amanda Lundetegs uttalanden kring Allbrightrapportens påverkan av dessas jämställdhetsatsningar som hur de närmast berörda Universiteten/Höskolorna mottog, använde sig av och kommunicerade kring rapporten.

Under några månaders tid har vi försökt upprätta kommunikation med en hel rad olika spelare (Fri tanke, Allbright och en rad rektorer) i akt och mening att diskutera hur det kunde bli så fel, och att försöka få tillstånd pudelinfluerat beteende och rättelser.

Någon pudel blev det inte, men väl en surrealistisk odyssé i den akademiska världens slutsatsmaskin.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör 50 meter från byggnaden. Innehållet i podden är skapat av 50 meter från byggnaden och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.