Many of us drag our feet when it comes to mastering everyday task or long term goals. Dive into today's episode and learn a few ways to combat procrastination. 

www.bbradiopodcast.com | @badbitchradiopodcast_ | Host: @imcatdean 

Support the show (http://www.badbitchradio.com)

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör CAT DEAN. Innehållet i podden är skapat av CAT DEAN och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.