On Mother’s Day 1995, Debra receives a distressing phone call from her son, Donnie. Crying and upset, he asks her to wire him some money. After what sounds like a scuffle and a scream, the phone goes dead. Debra never hears from Donnie again.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör CBC Podcasts. Innehållet i podden är skapat av CBC Podcasts och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.