600 Second Saga

A crashlanding on an alien world, stranded and alone.

"Shards of light, impossibly sharp, spear my brain. Gasping, I move to sit, but dizziness makes the metal-colored clouds whirl. Vertigo awe-inspired by a sky so strange? Or just a head injury? I stay horizontal but force my watering eyes to remain open so they can adjust. So I can adjust."

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mariah Avix. Innehållet i podden är skapat av Mariah Avix och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu