Heliodorus of Emesa (3rd/4th century CE) wrote the longest novel to have survived from antiquity, an adventurous romance that reemerged into Europe in the 1500s.

Episode 89 Quiz:
https://literatureandhistory.com/index.php/episode-89-quiz

Episode 89 Transcription:
https://literatureandhistory.com/index.php/episode-089-the-aethiopica-of-heliodorus

Bonus Content:
https://literatureandhistory.com/index.php/bonus-content

Patreon:
https://www.patreon.com/literatureandhistory

Great Anthology of Ancient Greek Fiction:
B.P. Reardon's Collected Ancient Greek Novels

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Doug Metzger. Innehållet i podden är skapat av Doug Metzger och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.