DET SISTA ÄKTENSKAPET

Inspelat på hotell i Köpenhamn strax efter ankomst