Nörderiet
Alla måste ta ansvar och säga nej - om våld i nära relationer
Avsnitt

Alla måste ta ansvar och säga nej - om våld i nära relationer

De senaste två årens diskussioner efter #metoo och flera uppmärksammade tv-dokumentärer har satt fokus på det omfattande problemet med mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen.

Programledaren Mikael Ringman samtalar med Hanna Hansson och Katarina Tümer, utvecklingsledare på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen Skåne, om vad samhället kan göra och vad vi som enskilda individer kan göra för att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Länsstyrelsen Skåne. Innehållet i podden är skapat av Länsstyrelsen Skåne och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.