Guest Jake Steiner has reversed his nearsightedness after formerly needing stronger glasses every year. Now he helps people break free from the endless eyeglass "upgrade" treadmill.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jimmy Moore. Innehållet i podden är skapat av Jimmy Moore och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.