Guest Delaney McGuire is a performance coach who helps his clients elevate their career, relationships, and life, by teaching about achieving a “flow state” which can be honed and exercised like a muscle.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jimmy Moore. Innehållet i podden är skapat av Jimmy Moore och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.