Varför är det så svårt att prata affärer med offentlig sektor? Hur skiljer sig förutsättningarna för dialog i offentlig upphandling från hur det ser ut i det privata näringslivet? Hur kan upphandlare använda ny teknik för att stärka dialogen och samtidigt behandla alla lika?

Christel Prinzén, IT-inköpare på SKF samtalar med Peter Norling, tf förvaltningsdirektör för Färdtjänsten i Göteborgs Stad. Upphandlingsbolagets kommunikationschef Annelie Gärdmark och Stadsledningskontorets kommunikationsstrateg Maria Norberg, ger exempel på en upphandling där dialogen varit särskilt lyckad. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget. Innehållet i podden är skapat av Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.