In celebration of Shark Week, Kyle and Shaun get together to talk a whole lot about sharks! Specifically BIG ONES! They also talk about Jason Statham’s abs, Zoo books and of course what their favorite shark is.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Experience Grind. Innehållet i podden är skapat av Experience Grind och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.