Tyngre Träningssnack

Har du någon gång undrat varför det verkar råda sådant kaos kring frågor som berör kost? Hur kan personer som alla verkar någorlunda utbildade hela tiden säga emot varandra och varför är det titt som tätt rubriker i media som verkar motsäga rubriker från tidigare?

I det här avsnittet av Tyngre Träningssnack så försöker Jacob och Wille förklara varför det är väldigt svårt att forska på nutrition och varför vi troligen vet betydligt mindre än vad du tror. Du får även lära dig om de olika metoderna som finns för att försöka utröna om någonting är bra eller dåligt att äta och vilka bristerna är med de olika metoderna.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

00:00:00 Jacob presterade med koffein 00:01:48 Wille gav sig på nattorientering och sprang vilse 00:05:56 Dagens ämne - vår bristande kunskap kring kost och hälsa 00:07:01 De flesta överskattar vår kunskap inom kost 00:09:25 Blodsockersvaret beror på hur du kombinerar mat, när du äter och vad du ätit tidigare 00:10:46 Det finns miljontals olika kombinationer av mat 00:11:49 Och sen kommer inverkan från dosen 00:12:24 Finns det någonting som är nyttigt eller onyttigt? 00:14:30 Hur utfors forskning inom nutrition för att försöka få svar på olika frågor? 00:14:59 Nutritionsepidemiologi med kohortstudier som främsta verktyg 00:16:12 Det är väldigt svårt att veta vad folk verkligen äter 00:18:48 Vad är inkluderat i termen processat kött? 00:20:08 Frukt och grönsaker är ofta grupperat som en och samma sak 00:21:27 Om någon äter mycket av något måste de äter mindre av annat 00:22:01 När folk lämnar det gängse mönstret så blir epidemiologin än mer osäker 00:24:21 Epidemiologin säger grova saker om kostmönster 00:25:58 De som äter mer extrema dieter gör det sällan över många år 00:26:45 Resultatet i viss epidemiologi är irrelevant för svenska förhållanden 00:29:45 Justering för andra riskfaktorer fungerar bara perfekt om vi har perfekt data och vet alla riskfaktorer 00:32:49 Det är viktigt att forskning och tänkt metod är förregistrerad 00:37:43 Problemen när det gäller interventionsstudier 00:38:24 Det är extremt svårt och dyrt att studera saker som tar långt tid att utvecklas 00:39:19 När du ber folk äter mer av något så vet du inte vad de kommer äta mindre av 00:43:29 Du kan inte isolera en variabel i studierna 00:47:17 Två olika frågor med olika upplägg - vad händer i praktiken eller vad händer metabolt 00:50:34 Kontrollgrupper som också går upp eller ner i vikt 00:51:16 När man påstår sig studera enskilda delar av kosten och sen ska prata om andra livsmedel 00:53:12 Riskmarkörerna vi använder blir osäkrare vid mer udda dieter? 00:58:25 Det är viktigt att förstå att forskningen ofta är osäker 01:00:03 Vi vill ha ett konsekvent mönster mellan flera olika typer av studier 01:02:52 Om du ska "optimera" din kost så måste du gissa och chansa väldigt mycket och riskera att göra fel 01:04:17 Folk blir hopplösa och väljer diet efter ideologi och sen försvarar de dieten som en ideologi 01:05:10 Livsmedelsverkets råd är rimliga men ändå lätta att kritisera 01:06:19 Det är lätt att verka väldigt kunnig genom att kritisera andra