Tyngre Träningssnack

Denna vecka gästas Jacob och Wille av Morten Sager, universitetslektor inom vetenskapsteori på Göteborgs Universitet. Du får en kort introduktion till vad som menas med att någonting är evidensbaserat och efter det så följer fler diskussioner kring saker så som betydelsen av både effektstudier och mekanistiska studier. Hur du bäst verkligen summeringar forskningen inom ett fält och svagheterna och styrkorna med systematiska översiktsartiklar.

Efter det glider diskussionen in på gränsen mellan vetenskap och pseudovetenskap och hur vi kan försöka lära människor att bli bättre på att särskilja de två. Vad som verkligen ligger bakom det kunskapssamhälle som vi har idag och vad som krävs för att införskaffa ny tillförlitlig kunskap.

Avslutningsvis diskuterar vi varför så många interventioner i samhället verkar utvärderas alldeles för dåligt. Morten har gjort en systematisk översiktsartikel kring vad det finns för evidens för metoder mot våldsbejakande extremism och fann att man mäter utfallet i de interventioner som görs alldeles för dåligt. Kunskapen därifrån och från den erfarenhet Morten har från att driva ett masterprogram i evidensbasering får in oss på spåret att det krävs institutioner inom ett forskningsfält för att det ska fungera bra och att det finns ett stort behov av praktiker som forskar en del och forskare som även arbetar en del som praktiker likt det oftast är inom vården.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

00:00:00 När Jacob var osäker på om han tagit koffein eller inte 00:03:33 Veckans gäst, lektor Morten Sager 00:04:49 Grundutbildning i vetenskapsteori - att forska om forskning 00:06:54 Det händer vetenskap även utanför vetenskapliga artiklar 00:08:53 Forskning kring evidensbaserad medicin - hur fungerar det med evidens i praktiken? 00:12:24 Begreppet evidensbaserad är ganska nytt, särskilt utanför medicinen 00:15:52 Behovet av evidensbaserad medicin för att motverka inflytande från läkemedelsföretag 00:17:38 En enskild praktiker står alltid lite i konflikt med etablerad evidens 00:20:46 Hur väger man olika faktorer mot varandra inom vården? 00:22:24 Kom termen evidensbaserad till för att det började bli omöjligt att läsa individuella studier inom ens fält? 00:25:03 Vi kan inte basera alla beslut på effektstudier 00:27:50 Effektstudier ger oss sällan svaret på varför något fungerar 00:31:27 Att endast tänka mekanistiskt kan också leda fel 00:33:38 Evidensbaserad medicin vs forskningsbaserad medicin? 00:36:34 Vad är bästa sättet för att sammanställa forskning? 00:39:51 Finns det andra sätt att försöka sammanställa forskningen? 00:44:07 Även inom områden där man inte kan vara 100 procent objektiv så behövs vetenskap 00:45:32 Den luddiga gränsen mellan vetenskap och pseudovetenskap 00:49:37 Det är viktigt att förstå att det finns ett forskarsamfund och deras gemensamma syn är viktigare en enskild persons 00:52:33 Problemet när du inte bara vill sitta och vänta in mer forskning 00:55:25 Lär vi ut en övertro på resultatet från en RCT? 00:58:44 När du fattar ett beslut kan du inte bara förlita dig på evidens 01:01:27 Människor behöver lära sig hur kunskapssamhället fungerar, inte klassisk källkritik där man bara kollar avsändaren 01:12:40 Den som försöker sprida lögner har ett stort övertag redan från början 01:13:39 Du kan rikta marknadsföring mot de du tror är mest lättlurade 01:19:39 Hur kan vi ge människor någon typ av meta-kunskap som kan förbättra deras förmåga till källkritik? 01:27:23 Folk behöver lära sig hur kunskap har kommit till historiskt 01:30:30 Varför är det så dålig utvärdering av olika interventioner i samhället 01:34:40 Betydelse av att ha en profession som är van vid att forska 01:35:32 För korta insatser där du inte riktigt kan mäta en effekt 01:37:10 Det behövs institutioner och mer långsiktigt tänk 01:38:47 Behovet av människor som både arbetar och forskar likt många gör inom medicinen 01:44:32 Bör vi börja tillåta personer som doktorerar utan en betald tjänst från universiteten? 01:47:58 Det är inte lätt att få in det akademiska i praktiken och vice versa 01:50:14 Fördelarna med att tänka mer i systemtermer och evidens utanför medicinen