EFN Londonpodden

Londonpoddens Katrine Marçal och Maria Borelius återger bilden av finanskrisen och åren efteråt. Hur påverkades Europa och inte minst Londons finanscentrum? Vi hör om karaktärerna mitt i - Dick, Drottningen och The Lord of Darkness – och många andra som figurerade och kan ha påverkat den finansvärld vi har i dag.