Aning
56. Socialism med Daniel Suhonen
Avsnitt

56. Socialism med Daniel Suhonen

Om socialismens grundvärden, mål och medel för att nå dit. Vad är dess ställning i dag? Är svensk socialdemokrati synonymt med socialism? Katalyschefen svarar.