Aning
50. Rättigheter med David Alm
Avsnitt

50. Rättigheter med David Alm

Hur fångar filosofin in innebörden av en rättighet? Vad särskiljer juridiska och moraliska rättigheter? Vad är mänskliga rättigheter? Vad särskiljer människan som art? Hur ska människovärde förstås?