Aning
48. Feminism del 1 med Katharina Berndt Rasmussen
Avsnitt

48. Feminism del 1 med Katharina Berndt Rasmussen

Ett introducerande avsnitt till feminism genom ett deskriptivt, normativt och pragmatiskt påstående.