$100 Joke Contest Winner Sandy Bernstein shares how to write new jokes with friends that win contests and get you paid.

Join the $100 contest in our comedian incubator

https://www.pro.hotbreathmedia.com (Hot Breath! Pro)

------------

• Join our https://www.facebook.com/groups/HotBreathComedyNetwork (Facebook group )writing club here:

• Subscribe to thehttps://www.youtube.com/channel/UCzg0uHCEjGGsaSMVzg-5WsQ ( Hot Breath! YouTube)

• Watch Joel's Comedy special here

Subscribe to the Hot Breath! YouTube:

bit.ly/HotBreathPodcast

Watch Joel's Comedy special here:

bit.ly/TheTrophyHusbandSpecial

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Hot Breath! Media. Innehållet i podden är skapat av Hot Breath! Media och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.