When's the last time you had a desire to burn something to the ground?

I recently had the idea to host a dinner party in my backyard for free! This felt pleasurable and exciting for me, but this idea also kicked up some low-quality thoughts.

When I have low-quality thoughts, I know it’s time to burn that low-quality mess to the ground and pivot to high-quality thinking.

Head over to https://shyatt.com/podcast for more information and the full show notes!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Susan Hyatt. Innehållet i podden är skapat av Susan Hyatt och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.