I intended to release this brief talk a few weeks ago announcing my anti-anxiety coaching program, EarthRise Wellness. Then the world changed. I had to reassess the entire talk. This podcast is the result.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Derek Beres. Innehållet i podden är skapat av Derek Beres och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.